Polski Deutsch

Szczególnym walorem kultury jest pobliska wieś Kluki, w której istnieje Muzeum Wsi Słowińskiej z bogatą ekspozycją przedmiotów codziennego użytku.

chaty w skansenie w Klukach
chaty w skansenie w Klukach
wnętrze jednej z chat w skansenie
wnętrze jednej z chat w skansenie

Na terenie Skansenu organizowane są imprezy tzw. "czarne wesela", na których prezentowane są hafty, rzeźby, malarstwo na szkle, wyroby z wikliny oraz organizowane są pokazy wydobywania torfu za pomocą oryginalnych narzędzi.

Kopanie torfu podczas Czarnego Wesela w Klukach.
Kopanie torfu podczas Czarnego Wesela w Klukach.

Domki w skansenie w Klukach Domki w skansenie w Klukach
Domki w skansenie w Klukach

Przed samymi klukami możemy jeszcze odwiedzić zabytkowy cmentarz dawnych mieszkańców Kluk.

Cmentarz w Klukach.
Cmentarz w Klukach.Do ścieżki dochodzi się wejściem tuż przed miejscowością Kluki. Scieżka prowadzi przez las, nie jest wydeptana. Należy się kierować na kolejny widoczny palik. Na tej trasie można znaleźć wiele przyrodniczych ciekawostek. Należy się jednak przygotować, że teren może być na trasie podmogły i grzązki (mimo wielu pomostów, które zbudowano). Z ciekawostek należy wymienić tu platforme widokową, z której widać wydmy czołpińskie oraz jezioro Łebsko oraz rezerwat buków (Fagus Sylvatica) i rezerwat maliny moroszki (Rubus chamaemorus).

Paliki na ¶cieżce dydaktycznej Paliki na ¶cieżce dydaktycznej Paliki na ¶cieżce dydaktycznej Paliki na ¶cieżce dydaktycznej
Paliki na ¶cieżce dydaktycznej

Drewniana platforma widokowa
Drewniana platforma widokowa

Widok z platformy widokowej
Widok z platformy widokowej

Konar pokryty mchem
Konar pokryty mchem

Las bukowy w rezerwacie Las bukowy w rezerwacie
Las bukowy w rezerwacie

Galeria Sen